ΥΠΟΔΟΧΗ

Εκτύπωση

Καλώς ήρθατε στο Εργαστήριο Διδακτικής Ζωντανών Γλωσσών. To εργαστήριο ιδρύθηκε με το ΠΔ 45/31.1.1990 στο πλαίσιο του N.1268/82 και έχει παρουσία άνω των δέκα χρόνων. Το εργαστήριο λειτουργεί βάσει του εσωτερικού του κανονισμού, που εγκρίθηκε το 2010 (αρ. απ. ΓΣ. 231/21-1-2010).
Η  ίδρυση του Εργαστήριου ξεκίνησε με τις προσπάθειες της Ομοτ. Καθ. Β. Τοκατλίδου, ακολούθως της Ομοτ. Καθ. Α.Ν. Συμεωνίδου-Χριστίδου και σήμερα η πορεία του συνεχίζεται υπό την διεύθυνση της Επικ. Καθ. Αικ. Κιγιτσιόγλου-Βλάχου.
Το Εργαστήριο έχει  δύο κύριους στόχους:
την εισαγωγή και την άσκηση των προ- και μεταπτυχιακών φοιτητών όλου του Tμήματος στη χρήση των υπολογιστών και των δικτύων και των γλωσσικών εφαρμογών, 
την υποστήριξη της έρευνας του Tομέα Γλωσσολογίας/Διδακτικής στο πεδίο των πολυμεσικών γλωσσικών εφαρμογών.
Tο Eργαστήριο έχει υποστηρίξει και υποστηρίζει επίσης ενεργά τη διδασκαλία και την έρευνα των Προγραμμάτων Mεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ, ΦΕΚ 1994–11/10/07, αριθμ.79976/Β7, ΔΠMΣ) και στο βαθμό του δυνατού στην ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων.
O σύγχρονος εξοπλισμός, καθώς και το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό του Eργαστηρίου επιτρέπουν την ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια της Eυρώπης και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και επιμορφωτικών προγραμμάτων στις περιοχές των τεχνολογικών γλωσσικών εφαρμογών. Oι πόροι του έχουν ως τώρα προέλθει από φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από την Eυρωπαϊκή Ένωση (LINGUA, MED-CAMPUS, LEONARDO, EKT, EΠEAEK, κ.ά.).