ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Εκτύπωση

Διευθυντής Εργαστηρίου: Επικ.Καθ. Αικ. Κιγιτσιόγλου-Βλάχου
Γραμματειακή υποστήριξη: --
Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης: ---
Τεχνικό Προσωπικό: Πάγκαλος Κωνσταντίνος (μέλος ΕΤΕΠ του Εργαστηρίου)


Συνεργάτες :
Όλα τα μέλη του Τομέα Γλωσσολογίας/Διδακτικής. Tο Eργαστήριο διεξάγει ερευνητικά προγράμματα στα οποία μετέχουν τα μέλη του και άλλοι εξωτερικοί συνεργάτες.