ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Εκτύπωση

Tο Eργαστήριο Διδακτικής των Ζωντανών Γλωσσών υποστηρίζει τεχνολογικά τις απαιτούμενες εκδόσεις του Τμήματος (συνέδρια, ημερίδες, αφίσες, έντυπο υλικό).
Επιπρόσθετα διαχειρίζεται και συντηρεί όλους τους δικτυακούς τόπους του Τμήματος.


Επίσης μέλη του έχουν συμμετάσχει με ανακοινώσεις ή άρθρα τους σε συνέδρια και ημερίδες που αναφέρονται στις ερευνητικές δράσεις στις οποίες συμμετέχει:

- Διημερίδα “Το Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και οι προοπτικές ανάπτυξής του”, Δράσεις του ΑΠΘ., Θεσσαλονίκη 18 Απριλίου 2008.
- Συνέδριο για το Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και προβολή του έργου: Σύστημα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας, Θεσσαλονίκη 11-12 Σεπτεμβρίου 2008.
- Ημερίδα “Διεθνής εμπειρία και τοπικές ανάγκες αξιολόγησης και πιστοποίησης: Η περίπτωση του ΚΠΓ”, Νοέμβριος 2008.

 

- Εκδοση του Τόμου “Ζητήματα πιστοποίησης της γλωσσομάθειας. Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, ως σημείο αναφοράς”.  Εκδόσεις Μαλλιάρης ΠΑΙΔΕΙΑ. Θεσσαλονίκη, 2009.