ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εκτύπωση

Το Εργαστήριο υποστηρίζει τεχνολογικά όλα τα μαθήματα προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών που απαιτούν χρήση Η/Υ.
Είναι επιφορτισμένο με την αρχική εκπαίδευση των πρωτοετών φοιτητών στην χρήση και λειτουργία των Η/Υ καθώς και στην χρήση και λειτουργία του Διαδικτύου.
Επιπρόσθετα στους χώρους του διδάσκονται τα παρακάτω μαθήματα που απαιτούν γνώσεις Η/Υ:

 Σε προπτυχιακό επίπεδο:

• 1214 Η τεχνολογία των Βάσεων Δεδομένων στη Γλωσσική κατάρτιση
• 1242 Η τεχνολογία των Βάσεων Δεδομένων στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών λεξικών
• 1246 Πολυμεσικές Βάσεις Δεδομένων για ειδικούς σκοπούς
• 1243 Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών
• 1244 Τεχνολογίες πολυμέσων για γλωσσική κατάρτιση
• 1247 Διαδικτυακά περιβάλλοντα γλωσσικής κατάρτισης


 Σε μεταπτυχιακό επίπεδο:

• Βάσεις δεδομένων και γλωσσικές εφαρμογές
• Διαδικτυακά περιβάλλοντα και γλωσσική κατάρτιση