ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Εκτύπωση

Το Εργαστήριο Διδακτικής Ζωντανών Γλωσσών αναπτύσσει ποικίλες συνεργασίες με άλλα Εργαστήρια και Ιδρύματα καθώς και με φορείς και συλλόγους καθηγητών για θέματα επιμόρφωσης, κατάρτισης.