ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Εκτύπωση

Το Εργαστήριο προσπαθεί, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, να δημιουργήσει μία εξειδικευμένη βιβλιοθήκη με κατεύθυνση τις Νέες Τεχνολογίες, την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών με χρήση πολυμέσων , κ.ά.
Τίτλοι σχετικών βιβλίων βρίσκονται στην βιβλιοθήκη του Τομέα Γλωσσολογίας/Διδακτικής του Τμήματος (αιθ. 307).