ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

hi-tech-concepts-on-blue-background-header.jpg

ΓΕΝΙΚΑ

Η παρουσία του Εργαστηρίου καθίσταται σήμερα αναγκαία, με δεδομένες τις εξελίξεις στον χώρο των Γλωσσικών Επιστημών. Οι σπουδές Διδακτικής της Γλώσσας και Νέων Τεχνολογιών αποτελούν ένα γοργά αναπτυσσόμενο πεδίο  και τα παραγόμενα δεδομένα τους βρίσκονται στο επίκεντρο της σύγχρονης διεπιστημονικής ερευνητικής δραστηριότητας.
Το Εργαστήριο είναι το πρώτο που δημιουργήθηκε στην ελληνική επικράτεια με αντικείμενό του την ανάπτυξητης έρευνας στον χώρο της Διδακτικής της Γλώσσας και των Νένω Τεχνολογιών, με έμφαση στη διεπιστημονικότητα και τη συνέργεια, όπως αυτή εκφράζεται διεθνώς. 
Το Εργαστήριο, εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες σε τομείς της βασικής έρευνας και των εφαρμογών των αντικειμένων της Διδακτικής και των Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών:
- Διδακτική της Γλώσσας και του Πολιτισμού.
- Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες
- Διαπολιτισμικότητα και Πολυγλωσσία
- Γλώσσα, Επικοινωνία και Τεχνολογία στο σύγχρονο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον.
squares-vertical.jpg
Το «Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική της Ξένης Γλώσσας και την Επικοινωνία - Laboratory of Digital Technologies in Foreign Language Didactics &
Communication - LDLC» έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και άλλων Τμημάτων και Σχολών του ΑΠΘ, σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά πεδία του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης και αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών.
2. Την εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική άσκηση) ειδικευμένων επιστημόνων στα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το Εργαστήριο και προβλέπεται από τον νόμο.
3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής εφόσον οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.
5. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της κείμενης νομοθεσίας.
6. Την παροχή γνωμοδοτήσεων (δικαστήρια κ.τ.λ.) σε θέματα που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
7. Τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση δεδομένων.
8. Την ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών έργων και μελετών με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας.
9. Την έκδοση επιστημονικών περιοδικών.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Image
Στόχος του Εργαστηρίου είναι να συνδυάσει μεθοδολογίες και καλές πρακτικές από διαφορετικά πεδία στο πλαίσιο κοινών έργων, που θα υποστηρίξουν τη διαχείριση δεδομένων και την παραγωγή, μελέτη, διαφύλαξη και διακίνηση κάθε είδους τεκμηρίων, υποστηρίζοντας και προωθώντας την έρευνα σε όλους τους κλάδους.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού, επιδιώκει την ανάπτυξη και τον διαμοιρασμό τεχνικών δεξιοτήτων και την ενσωμάτωσή τους στα επιμέρους έργα, την πρόσβαση σε ειδικά λογισμικά, τη διάχυση της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας μέσα από εργαστήρια, ομιλίες, ημερίδες και συνέδρια και κοινά έργα. Έμφαση δίνεται στη συμμετοχή των φοιτητών, ώστε να δημιουργηθεί ένας πυρήνας νέων επιστημόνων που θα στελεχώσει το αναδυόμενο πεδίο με όρους αριστείας και αποτελεσματικότητας, ενώ στο επίκεντρό του βρίσκεται ο μεθοδολογικός προβληματισμός, η αξιολόγηση υλικών και προϊόντων στο πεδίο, όπως και η δημιουργία προγραμμάτων σπουδών.

ΜΕΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ

Παναγιώτης Αρβανίτης
Παναγιώτης Αρβανίτης(Διευθυντής Εργαστηρίου) Καθηγητής, Πολυμεσικές Βάσεις Δεδομένων, Ηλεκτρονικά λεξικά, Νέες Τεχνολογίες, arva@frl.auth.gr
Olivier Delhaye
Olivier DelhayeΕπικ. Καθηγητής, Μεθοδολογία της Διδασκαλίας/Εκμάθησης της Γαλλικής Γλώσσας, delhaye@frl.auth.gr
Παναγιώτης Παναγιωτίδης
Παναγιώτης ΠαναγιωτίδηςΚαθηγητής, Δίκτυα και Πολυμέσα στις Επιστήμες της Γλώσσας, pana@frl.auth.gr
Πηνελόπη Κρυστάλλη
Πηνελόπη ΚρυστάλληΕΔΙΠ Τομέα Γλωσσολογίας και Διδακτικής, Διδακτική της Γλώσσας, pkrystalli@frl.auth.gr
Ευαγγελία Μουσούρη
Ευαγγελία ΜουσούρηΕπικ. Καθηγήτρια, Κοινωνιογλωσσολογία με εφαρμογές στη γαλλική γλώσσα, mousouri@frl.auth.gr
Βασιλική Κέλλα
Βασιλική ΚέλλαΕπικ. Καθηγήτρια, Πραγματολογία, kella@frl.auth.gr
Κώστας Πάγκαλος
Κώστας ΠάγκαλοςΕΤΕΠ Εργαστηρίου Διδακτικής, pagalo@frl.auth.gr

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ

Βάσω Τοκατλίδου
Βάσω ΤοκατλίδουΟμότιμη Καθηγήτρια, Διδακτική της Ξένης Γλώσσας, (Ιδρύτρια και πρώτη διευθύντρια Εργαστηρίου)
Τέτα Χριστίδου-Συμεωνίδου
Τέτα Χριστίδου-ΣυμεωνίδουΟμότιμη Καθηγήτρια, Σημειολογία, (2η Διευθύντρια Εργαστηρίου)
Αικατερίνη Κιγιτσιόγλου-Βλάχου
Αικατερίνη Κιγιτσιόγλου-ΒλάχουΚαθηγήτρια, Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία με αντικείμενο τη Διδακτική της γαλλικής γλώσσας, (3η Διευθύντρια Εργαστηρίου), rkiyitsi@frl.auth.gr

ΟΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ

WEB CURATING TOOLS

85%

MULTICULTURAL ACTIVITIES

45%

HTML & CSS

80%

MEDIA TOOLS

95%

DIGITAL CONTENT TOOLS

80%

WEB EDUCATIONAL TOOLS

90%

EDUCATIONAL TECHNOLOGY TOOLS

90%

DIGITAL PUBLISHING TOOLS

90%

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Το Εργαστήριο έχει υλικοτεχνική υποδομή που κατανέμεται σε τρείς αίθουσες. Οι νησίδες Η/Υ στεγάζονται στον 2ο όροφο του παλαιού κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής και καταλαμβάνουν τις αίθουσες 308α και 308β. Η αίθουσα 308α στεγάζει υπολογιστές του Τμήματος για χρήση κατά την διάρκεια εργαστηριακών  μαθημάτων, ενώ η η αίθουσα 308β φιλοξενεί υπολογιστές για χρήση κατά την διάρκεια μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Σε ώρες που δεν πραγματοποιούνται μαθήματα οι άιθουσες διατίθεναι για χρήση από τους φοιτητές του Τμήματος. 
Το Εργαστήριο προσπαθεί, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, να δημιουργήσει μία εξειδικευμένη βιβλιοθήκη με κατεύθυνση τις Νέες Τεχνολογίες, την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών με χρήση πολυμέσων , κ.ά.
Τίτλοι σχετικών βιβλίων βρίσκονται στην βιβλιοθήκη του Τομέα Γλωσσολογίας/Διδακτικής του Τμήματος (αιθ. 307), η οποία διαθέτει υποδομές σύνδεσης στο Διαδίκτυο.
35 PC οργανωμένοι σε δύο αίθουσες διδασκαλίας.
2 PC Server
1 PC Backup Server
1 PC Web Server
1 Cisco Router 3600, 1 Cisco Switch 24 port, 4 3Com Switch 8 port, 1 HP Hub 16 port 
2 PC υποστήριξης για το ΔΠΜΣ
2 PC γραμματειακής υποστήριξης
1 PowerMac G4 για επεξεργασία ψηφιακού Video και γραφιστικές εργασίες
3 εκτυπωτές (Δικτυακοί)
3 σαρωτές
2 Video Projector

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
1 Σύστημα Δορυφορικής Τηλεόρασης με κάτοπτρο 2,5 μέτρων τηλεχειριζόμενο, με αναλογικό και ψηφιακό δέκτη
2 Video S-VHS και 2 Video VHS , 2 Camcorders Hi8 , 1 Camcorder DV , 1 Digital Camera , 2 TV και 2 TV monitors

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (MULTIMEDIA)
Κάθε Η/Υ είναι εξοπλισμένος με σύγχρονες πολυμεσικές δυνατότητες, όλοι διαθέτουν κάμερες, ηχεία και μικρόφωνα.
Image
Image
Image

Αν ενδιαφέρεστε να εμπλακείτε και να ασχοληθείτε με τις δράσεις του Εργαστηρίου μας

Στείλτε μας μήνυμα

Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική της Ξένης Γλώσσας και την Επικοινωνία

 

 

 

Aristotle University of Thessaloniki,
University Campus 54124, Thessaloniki, Greece

Please publish modules in offcanvas position.